ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานได้ที่นี่ 

User-guide.png    Admin-guide-(1).png 
หากต้องการไฟล์ PDF สามารถแจ้งความประสงค์มาที่
[email protected]
[email protected]

The simplest way
to create and collaborate

All conversations, docs and meetings are just a click away.

CONQUER YOUR DAY

Lark is the true all-in-one collaboration experience for distributed teams,
built to maximize efficiency and bring joy back to your work day.

Comprehensive

Whether you’re in a multinational or startup,
Lark is all you need to support team goals.
Connect, confer, and even create and collaborate
on work files—all in the same interface..

Efficient

By replacing multiple applications with one solution,
you can swap long meetings for productive chats—
and finally have time for those non-urgent, strategic tasks.

Synchronized

With the security and speed to support any complex workforce,
Lark helps you collaborate in real-time with
“one version of the truth”—no matter the region or language.

Easy-to-Use

Equipped with our intuitive user experience— designed from
the ground up for simplicity and productivity—you’ll be
more organized  and finally enjoy your work day again.

Build a culture of effective communication

Use Chat to communicate effectively across teams, departments, and even companies.
Emoji reactions, message threads, votes, and more offer a healthy foundation for an engaging collaborative experience.
Make sure everyone is on the same page without relying on emails and meetings!

Make the most of your time

Arranging meetings has never been easier!
Lark Calendar comes with features that
can help you get work done before,
during, and after your meetings.

Work in harmony

Get the information you need, when you need it,
straight from the source itself!
Break down the information silos that hinder transparency,
allow information to flow freely throughout your company.

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละแผน