เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

บริษัท SD EBUSINESS CO.,LTD. เป็นบริษัทในเครือของ SOFT DE'BUT CO.,LTD. ดำเนินธุรกิจทางด้าน ซอฟท์แวร์ นำเข้าจากต่างประเทศ พัฒนา และให้คำปรึกษาทางด้าน ซอฟท์แวร์ให้กับ ธุรกิจ และ องค์กรต่างๆ ซึ่งมีลูกค้าทั้งราชการ และ เอกชน เป็นจำนวนมาก โดยมีการซื้อขาย ซอฟท์แวร์หมนุเวียนในธุรกิจเป็นมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท มีลูกค้าที่ใช้บริการในระบบ Cloud Service ไม่ต่ำกว่า 500,000 Users

Software ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

VSM 365  เปิดให้บริการ  เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ที่มีความต้องการความรวดเร็วในการสั่งซิ้อสินค้าในทุกที่ทุกเวลา เพื่อตอบรับต่อการแข่งขันทางด้านธุรกิจโดยทางบริษัทได้คัดสรร ซอฟท์แวร์ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ และ องค์กรเพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง ซึ่งซอฟท์แวร์บางตัวทางบริษัทได้ทำการสั่งซื้อจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงในต่างประเทศ จึงทำให้ลูกค้าสามารถได้รับสินค้าและบริการที่รวดเร็ว

สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทพร้อมยินดี ให้บริการแก่ลูกค้าในการซื้อผลิตภัณฑ์  ซอฟท์แวร์  ผ่านทางเว็บไซต์ ได้ตลอด 24ชั่วโมง ทั้งยินดีให้บริการช่วยเหลือ สอบ-ถาม ผ่านทางช่องทางต่างๆ พร้อมยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ธุรกิจ และองค์กรของท่าน

ทีมงานดูแลระดับมืออาชีพ

มีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านซอฟท์แวร์มาไม่น้อยกว่า10ปี โดยทีมงานต้องได้รับการอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  หรือ  ตัวแทนจัดจำหน่าย  เพื่อให้มีความรู้ความชำนาญ  สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษา รวมถึงทางบริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าผลิตภัณฑ์โดยตรง ที่เป็นผู้ชำนาญการในแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการอย่างสูงสุด

ที่เก็บรวบรวมข้อมูล Software สำหรับองค์กร

VSM 365 จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ซอฟท์แวร์ในองค์กร ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ ซอฟท์แวร์ License หรือ  Asset  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบจะเก็บรวมรวมข้อมูลประวัติการสั่งซื้อ วันเริ่มต้นและหมดอายุ และมีการแจ้งตื่นให้แก่ลูกค้าทำการต่ออายุ พร้อมทั้ง
มีการนำเสนอข่าวสาร และ อัพเดทเทคโนโลยีสินค้าให้แก่ลูกค้า