StaffCop Perpetual 5-25 Users

StaffCop Perpetual 5-25 Users

ราคาผู้ใช้งานละ 4,300 บาท / สิทธิ์การใช้งานแบบซื้อขาด
สำหรับสั่งซื้อจำนวนตั้งแต่ 5-25 ผู้ใช้
(ราคานี้ไม่รวมค่าบริการติดตั้ง)
สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่ 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941

 
ราคารวม 4,300.00 บาท
StaffCop Enterprise
on-premise software
that makes your business safe and secure
StaffCop provides a unique, fully integrated solution that focuses on detection and response to insider threats through a combination of advanced behavioral analysis and context-rich logging of insider activity.
 • Helps reduce the risks of data leakage and loss of reputation
 • Gives transparency in the workflow
 • Allows you to see your business processes in reality
 • Quick investment return & minimum maintenance cost
 • Easy Deployment


Insider Threat Detection

User Behavior Analysis
Alert on Anomalies or Incidents
Threat Detection at an Early Stage
Incident Investigation Tools


Employee Monitoring

Work Time Tracking
Productivity Measurement
All Activity Tracking
Absence monitoring


Remote Admin

Remote desktop and control
Website Blocking Without Proxy
Lock Apps on Windows
Software and Hardware Inventory

 

 

StaffCop Enterprise records every detail

Emails

 
Archives every email sent or received using the corporate mail and sent via webmail such as Gmail with all file attachments.

Chat & IM


Record a complete copy of both sides of chat and instant messaging conversations.
 

Website Activity


 
Tracking websites visited, search queries, social networking activities and exact time of activity.
 

Network Activity

 
Tracking network connections application with the time and address connection. Capture files sent via ftp or uploaded to cloud storages.

File & Document Track


Track activities on local, removable, and cloud storage, as well as print operations. See when files are created, edited, deleted, or renamed. Creating shadow copies.

Applications Usage


 
Know when the application was used, what was done while open and how much time is used by the application.
 

Screen Capture

 
StaffCop can take screenshots of the desktop at specific intervals, when changing the active window, and also record a continuous video screen.

Keystrokes


Capture communications activity in traditional email clients as well as many popular webmail services, and have a searchable system of record that can be alerted and reported on.

Mic Recording


 
Hear what happens in the office through microphones connected to computers. Feature helps to reveal the fraud.
 

Automatic work time tracking

StaffCop Enterprise logs the beginning and the end of each employee’s workday, including lunch and coffee breaks, etc. It enables executives and employees, themselves, to improve discipline at the workplace and reduce idle periods.
 • Daily PDF email reports
 • Productive, active, delays and lateness employee ratings
 • Work timesheets and more... 


 


 

Employee productivity measurement

Each employee, department or company can be assigned separate productivity policies categorize activity into productive and unproductive.

You can view statistics online in your web-browser or set up receiving daily PDF reports on chosen employees and departments for the previous day. The system calculates the amount of time spent in productive and unproductive applications and web-sites. All that is not categorized is marked as neutral.


 

Security incidents investigation

StaffCop is a wayback machine! At any moment, you can go back in time and see what a particular employee was doing in a specified period in the past.
 • Events Correlation
 • Searching by keywords and regular expressions
 • Relations graphs, heatmaps
 • Graphs of anomalies detection 

Cutting-edge technologies for cybersecurity,
threat detection and alerting

Filter constructor

Flexible constructor helps to specify various parameters for event filters that include a wide specter of data.

Threats analyzer

Automatic analysis of data regarding suspicious activities, search by regular expressions and keywords.

Event alerts system

In case of security policy breach, alerts system goes off and notifications are sent to specified contacts.
 

Detailed reports

Detailed aggregated reports are irreplaceable tool during analysis of user activities on PC.

Search by keywords

A search by specified words enables to quickly receive information about particular events or group of events.

Flexible system of access rights

Access to data retrieved by StaffCop Enterprise is partitioned via rights system based on filters and user roles.