Email Marketing 20,000 e-mail / year

ลดเหลือ
30,600.00 บาท
ราคา
61,200.00 บาท
ประหยัด
30,600.00 บาท (50%)

Email Marketing 20,000 e-mail / year

ลดราคา 50% แล้วตั้งแต่วันนี้ !! 

สำหรับองค์กรที่ต้องการส่งข้อความ
มากกว่า 500,000
ฉบับ/ปี
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย [email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​
**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

 

ราคารวม 30,600.00 บาท

Email Marketing

การให้บริการในการส่งข้อมูลข่าวสารไปในอีเมล์ของลูกค้าของคุณได้โดยอย่างง่ายดาย เช่นการส่ง Newsletter, Promotion, Campaign, Transactional, Direct Mail และยังมีตัวช่วยในการส่งไฟล์อีกมากมาย สามารถ Import, Export Contact ออกมาแก้ไขได้และอัพเดทกลับไปใหม่ ใช้การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL server


All-In-One Email Marketing Software

 Subscriber List Management
 Pre-designed email templates
 Personalized Emails
 Automatic Follow ups
 Targeted Emails
 Website Integration
 Campaign Tracking and Reporting