ArCADia GARDEN LIBRARY

ArCADia GARDEN LIBRARY

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
ราคารวม 5,000.00 บาท
What is an ArCADia-GARDEN LIBRARY?
      ArCADia-GARDEN LIBRARY is a high-quality facilities catalogue for the ArCADia BIM system, based on the ideology of Building Information Modeling (BIM). The library contains 400 objects for interior gardens, terraces and surrounding of buildings. Among them, there are trees and shrubs, arbours, fences, ponds and swimming pools, tents, garden furniture and components for the small playground. The library is useful in designing the surrounding of buildings projects.

 
ความต้องการระบบ
In order to work, all industry-specific modules need a license for:
  • ArCADia LT or ArCADia 10 or ArCADia PLUS 10 or Autodesk software AutoCAD® 2014/2015/2016/2017
  • If an industry-specific module is installed as an overlay for AutoCAD® software, ArCADia AC module is required.
  • Pentium-class computer (Intel Core i5 recommended)
  • 2 GB RAM minimum (8 GB recommended)
  • About 3 GB free hard disc space for installation
  • A graphics card compatible with DirectX 9.0 (a 1GB RAM card recommended)
  • OS: Windows 10 or Windows 8.1 or Windows 7