Plesk มาเรียนรู้วิธีกำหนด DNS ภายนอกให้รวดเร็วและปลอดภัยด้วยส่วนขยายตัวจัดการ DNS ของSlave

10/09/2021


          เนื่องจาก DNS เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารเครือข่าย โครงสร้างพื้นฐาน DNS จึงต้องมีความพร้อมใช้งานสูง เพื่อให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อน  คุณต้องมีเซิร์ฟเวอร์ DNS อย่างน้อยสองเครื่อง หากมีบางอย่างผิดปกติกับเซิร์ฟเวอร์ DNS เครื่องหนึ่ง อีกเครื่องหนึ่งจะเข้าแทนที่ทันที  
         


          Plesk คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายนอกด้วยส่วนขยายต่างๆ มาเรียนรู้วิธีการกำหนดส่วนขยาย DNS ให้สำเร็จ 

 

โซลูชัน DNS ของSlavecheck.pngมีโครงสร้างพื้นฐานของตัวเอง 

check.png รองรับระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันหากมี BIND หากมีข้อผิดพลาด คุณสามารถเข้าถึงไฟล์บันทึกและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง 

check.png ไม่มีข้อจำกัดในการสร้าง NS  

check.png สามารถใช้งานโฮสต์ที่มีโดเมนมากกว่า 1,000 โดเมน 

TAGS:
#Plesk, Plesk

แชร์บทความของเรา

All

Lastest Video