Idera แนะนำ วิธีสร้าง Job Chains ใน SQL Enterprise Job Manager

21/06/2021
Info_IderaแนะนำวธสรางJobChains_500x500.png
          Idera  SQL Enterprise Job Manager การจัดการงานเครือข่ายสำหรับ SQL Server ในเซิร์ฟเวอร์และอินสแตนซ์หลายเครื่องนั้น ทำได้ยากหากคุณไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม จะส่งผลให้งานล้มเหลวไม่เสร็จตรงเวลาอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลง ทำให้เสียเวลาและส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย            SQL Enterprise Job Manager จะช่วยตรวจสอบและจัดการงานเอเจนต์ SQL Server และงาน Windows ที่คุ้นเคยทำให้ง่ายต่อการดูสถานะ การจัดการรายละเอียดและตรวจสอบประวัติสำหรับงานหรืออินสแตนซ์ใด ๆ ในสภาพแวดล้อมของคุณ
 


แชร์บทความของเรา

All

Lastest Video