Veeam Backup & Replication Enterprise

Veeam Backup & Replication Enterprise

Includes 1 Year of Basic Support.
สามารถติดต่อฝ่ายขายได้ที่ 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941, 084-523-9733, 088-094-8315, 081-401-3437,
061-495-1965, 061-549-9397, 092-694-9479,
 
หมายเหตุ
  • สินค้าจะได้รับภายใน 7-15 วันทำการ
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
Total 67,200.00 บาท