แพลตฟอร์ม
Cloud Directory Access Management

ตอบโจทย์การทำงานแบบ Remote Working ได้อย่างง่ายดาย
และเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรได้อย่างครบถ้วน

JumpCloud บริษัท Enterprise Sofware ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาโซลูขันชั้นนำอย่าง Cloud Directory Management ซึ่งให้บริการในลักษณะของ Sofware-As-A-Service (SaaS) ด้วย Concept ขอv Identity and Access Management (AM) ที่ผนวกรวมเข้ากับความสามารถในการทำ Device Access Management เป็นสิ่งที่สำคัญให้ JumpCloud มีความโดดเด่นในแง่ของ Features การใช้งาน และความสะดวกสบายต่อระบบ Common IT ขององค์กรที่ต้องมีการบริหารจัดการพนักงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย


 

Customer Benefits

 
  • Trusted Identities เพื่อจัดการข้อมูลการระบุตัวตนของผู้ใช้งานแบบ Single Platform ที่เข้ามาใช้งานทรัพยากรในองค์กร โดยรองรับการใช้งาน MFA, TOTP และยังสามารถ Integrated เข้ากับ 3rd party อย่าง DUO Security, WebAuthn และ Mobile Push ได้
  • Trusted Devices สร้าง Trusted Device ผ่าน Device agents and cerificates เพื่อเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานให้แน่ใจว่ามีสิทธิ์ในการเข้าถึงอุปกรณ์นั้น ๆ ได้
  • Trusted Networks สามารถเปิดใช้งาน Network Trusted ทั้งองค์กรเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานอยู่บนเครือข่ายที่น่าเชื่อถือตาม IP lists เช่น การจำกัดผู้ใช้ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากที่อยู่ IP Home Use โดยกำหนดให้ใช้ผ่าน VPN แทน เป็นต้น

Cloud Directory Platform


เป็น Platform ที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับงานไอทีเป็นอย่างมาก โดยมีลักษณะการใช้งานอยู่บนหน้า Web Console เดียวแบบ Unified Management เพื่อบริหารจัดการการเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรจากกลุ่มผู้ใช้งาน (พนักงาน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Identity, Access, and Device Management

 
  • รองรับการใช้งานผ่าน Protocol ที่นิยมใช้งานกันทั่วไป เช่น SAML/SCIM, LDAP และ Radius และ สามารถใช้งาน ร่วมกับ Directory ที่มีอยู่เดิมได้ เช่น On-prem AD, Google workspace, AWS และ AZURE เป็นต้น
  • รองรับการใช้งานระบบ Single Sign on ของ applications ต่าง ๆ ขององค์กรได้
  • รองรับการบริหารจัดการ Device ต่างๆบนระบบปฏิบัติการ Main Stream เช่น Mac, Windows และ Linux ได้

Zero Trust Security and Compliance

 

มีการใช้งานด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยอย่าง Framework IIUU Zero Trust เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นไปตาม Compliance ขององค์กรได้ และยังรองรับการใช้งาน Multifactor Authentication ได้หลากหลาย เช่น TOTP (Time-base one time password), Mobile Push JumpCloud Protect, Webauthn และ DUO เป็นต้น