FusionCharts - 5 Developers

FusionCharts - 5 Developers

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
Total 61,200.00 บาท
drop-screenshot.png
 

An experience so delightful, you can use it as one of your USPs.

FusionCharts Suite XT gives you the best looking JavaScript charts in the industry — exciting animation, smart designs and rich interactivity. Show off the beautiful dashboards in your product to drive more sales, or drive adoption of the application in your organization.

 
accross-devices.png

The same delight across devices, browsers and platforms.

PCs, Macs, iPads, iPhones or Android devices, FusionCharts Suite XT offers a unified experience across all of them. It works with all your web and mobile applications, including IE 6, 7 and 8 that most components do not support but over 5% of the world still uses, especially the corporates. (Source: w3schools)

It doesn't stop at delightful looks, it takes it to the engineering too.

The charts come with super-smart defaults, so you will need all of 15 minutes to create your first chart. And advanced reporting capabilities like unlimited drill-down, chart export and interactive legends are built right in, so your team can implement them in a matter of hours instead of needing weeks to build them.

easy-15mins.png
 
 

Pure JavaScript under the hood

With an extensive JavaScript API, FusionCharts Suite XT brings you events, and methods for deep integration with other libraries and web-frameworks. It gives you complete control over each step of the charting process, and equips you to build the most advanced dashboards for your enterprise applications.

 
pure-javascript.png 

Extensive docs, ready-to-use dashboards and personalized tech support shorten implementation cycles even further.

FusionCharts Suite XT comes with exhaustive documentation having complete API and attribute definitions, integration examples and tutorial-style explanation of all the advanced capabilities. The dashboards simulate real-life business use cases and are the best place to get inspired from. And if you are stuck with a query, you don't have to scout 3rd party forums to find an answer — just write in to our tech support and team and get an answer within 24 working hours. Implementation will be a breeze.
 
features-documention.png       features-dashboards.png        features-tech-support.png
  •         Extensive Docs      Ready-to-use Dashboards    Personalized Tech Support
  •  
 

The industry's most comprehensive
charting solution by a big fat margin.

Teams often make do with basic chart types because the component they are using doesn't support the advanced ones. But incorrect chart types lead to incorrect analysis, which in turn lead to incorrect business decisions. Surely, you want to do better for your customers. FusionCharts Suite XT gives you 90+ charts and graphs right from the basic ones to the more advanced Funnel, Heat Map, Zoom Line, Multi-Axis and Treemap Charts. Data in your business applications will always have the right face for them.
 
comprehensive-charts.png
 

Tags: