Debut Mail Pro 1 (10 Users)

Best Seller
Debut Mail Pro 1 (10 Users) 1 GB/Account

*ราคาไม่รวมค่าบริการ Domain Name
**สำหรับลูกค้าใหม่ มีบริการย้ายอีเมลจากระบบเก่าให้ฟรี!


สำหรับผู้ใช้ตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
ติดต่อฝ่ายขาย [email protected]
ขอใบสนอราคา https://vsm365.com/th/contact
โทร. 092-696-6941, 098-253-8222, 095-536-5945

 
Total 4,200.00 บาท

Debut Mail Pro

ฟังก์ชั่นการใช้งาน/การบริการ มีดังนี้
1. Company First Page การออกแบบหน้าตาหน้าแรกของเวปเมล์ (Webmail) ให้เป็นรูปแบบของบริษัทฯ
พร้อมแสดง logo เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ (*ฟรี ตั้งแต่ 200 Users ขึ้นไป)

2. Company Style การออกแบบหน้าตาหน้าแรก และแต่ละหน้าของเวปเมล์ (Webmail) ให้เป็นรูปแบบของบริษัท
พร้อมแสดง logo เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ และเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของหน้าเวปไซต์
(*ฟรี ตั้งแต่ 200 Users ขึ้นไป)

3. General E-mail Services การระบบรับ-ส่ง ข้อความ, การส่งไฟล์แนบไปกับข้อความ,
การส่งต่อ (forward) ข้อความ, ความสำคัญของข้อความ (Priority)

4. General Mailboxes 
a. Inboxes กล่องเมล์บ็อกซ์ขาเข้า
b. Drafts กล่องเมล์บ็อกซ์ข้อความร่าง
c. Send Items กล่องเมล์บ็อกซ็ขาออก
d. Trash กล่องเมล์บ็อกซ์ข้อความลบ
e. Junk กล่องเมล์บ็อกซ์ข้อความสแปมหรือขยะ
f. Contacts กล่องเมล์บ็อกซ์ที่อยู่ที่ติดต่อ
 
5. Multi Mailboxes สามารถมีหลายกล่องข้อความได้ ในกรณีต้องการจัดหมวดหมู่ของข้อความ

6. Multi Language 
a. ผู้ใช้สามารถรับอีเมล์ได้หลายภาษา อาทิเช่น ไทย, จีน, ญี่ปุ่น เป็นต้น
b. สามารถแสดงคำสั่งการใช้งานเป็นภาษาอื่นๆ ได้ เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เยอรมัน เป็นต้น

7. Vacation Message กรณีที่มีกิจธุระที่ไม่สามารถรับและตอบข้อความได้ สามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ส่งทราบได้

8. Flag Message การทำเครื่องหมาย Flag ที่อีเมล์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ บางครั้งใช้ในการเตือนความจำ

9. Notification Read Message การแจ้งกลับให้ทราบเมื่อผู้อ่านได้อ่านข้อความที่ได้ส่งไปแล้ว

10. Notification Delivery Message การแจ้งกลับให้ทราบเมื่อข้อความที่ส่งไป ได้ถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้ว

11. Signature ลายเซ็นหรือข้อความต่อท้ายจดหมาย

12. Address Book การทำสมุดรายชื่ออีเมล์ และยังสามารถทำ Group Address Book ได้อีกด้วย

13. Global Address Book สมุดรายชื่ออีเมล์ของบริษัทหรือองค์กร
เช่น กลุ่มของพนักงานขายที่มีการติดต่ออีเมล์สามารถที่จะทำงานแทนกันได้ในทันที เลขาสามารถติดต่อลูกค้าของผู้จัดการได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารหัสผู้ใช้ เป็นต้น

14. Filter Rules ใช้ในการสร้างกฎสำหรับข้อความที่จะมาเข้าในกล่องข้อความ เช่น การ Block อีเมล์ของคนที่เราไม่ต้องการ,
การสั่งให้ระบบนำข้อความที่ติดต่อกับลูกค้าไปใส่ในกล่องข้อความ customers เป็นต้น

15. Personal Web ผู้ใช้แต่ละคนสามารถมีหน้า Web ของตนเองได้ พร้อมระบบจัดการไฟล์ (File Manager) สามารถ upload และ download ไฟล์ได้โดยง่าย

16. Search และ Filter Message ในระบบ Webmail ฟังก์ชัน Seach Message ที่ค้นหาถึงข้อความในจดหมาย ช่วยให้ค้นหาอีเมล์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

17. ขนาด Attach File มีการรับ-ส่งไฟล์ได้รวดเร็วและสามารถแนบไฟล์ได้สูงสุดถึง 30 MB

18. POP3 / IMAP สนับสนุนมาตรฐานการใช้งานเมล์ทั่วไป ทำให้สามารถรับ-ส่งเมล์ผ่าน โปรแกรม Microsoft Outlook, Eudora เป็นต้น
ได้เสริมด้วยระบบ WebE-mail ที่มีฟังก์ชันครบครัน

19. Remote POP ความสามารถในการดาวน์โหลด เมล์จาก mailbox หลายๆ ที่มารวมกันที่เดียวได้ เช่น กรณีมี mailbox อยู่ที่ yahoo หรือ e-mail ส่วนตัว
เราสามารถดึงมาไว้ที่ เดียวกัน เพื่อที่คุณจะได้สะดวกในการอ่านเมล์จากที่ๆ เดียว ฟังก์ชันนี้บางระบบเรียกว่า smartPOP

20. Antivirus / Antispam / Antiphising การทำงานของข้อความอีเมล์เป็นลักษณะการถูกเข้ารหัส ทำให้ไม่สามารถใช้งานกับโปรแกรมป้องกันไวรัสทั่วไปได้
จำเป็นต้องมีโปรแกรมไวรัสที่ทำงานกับโปรแกรม server อีเมล์โดยเฉพาะ ได้แก่
• ClamAV Virus Scanner Plugin
• Sophos Virus Scanner Plugin

21. Antispam Plug-in โปรแกรมที่คอยเรียนรู้พฤติกรรมของการส่งข้อความ Spam
(ข้อความที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ เป็นข้อความที่ไม่ต้องการ เช่น ข้อความโฆษณา เป็นต้น)
• SpamAssassin
• Cloudmark

22. ระบบ Web Admin (ระบบบริหารจัดการผู้ใช้)   ช่วยให้ผู้บริหารระบบหรือฝ่าย IT ขององค์กรของคุณสามารถจัดการผู้ใช้ในระบบได้ด้วยตนเอง
เช่น การเพิ่ม-ลบผู้ใช้, การเปลี่ยนรหัสผ่าน, การประกาศข่าว หรือแจ้งเตือนเหตุการณ์ ไปยังผู้ใช้ในองค์กรทุกคน, การกำหนดรายชื่ออีเมล์แอดเดรสหรือโดเมนที่เป็น
whitelist หรือ blacklist ขององค์กรของคุณ และ การจัดการเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเมล์จาก POP3 Server ของระบบเมล์อื่นมาเก็บไว้ใน INBOX สำหรับผู้ใช้แต่ละคนในองค์กร

23. การให้คำปรึกษาเรื่องอีเมล์  เนื่องด้วยประสบการณ์การบริหารระบบอีเมล์ที่มีมานาน และการใช้งานซอฟต์แวร์ของระบบอีเมล์มาหลายโปรแกรม จึงทำให้เราเข้าใจและมีความรู้ในการให้คำแนะนำการใช้งานแก่คุณ 

ฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มเติมเฉพาะ Debut Mail Pro

1. Groupware Function เป็นการใช้งานสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กรนั่นคือ การใช้งาน Mail, Contacts, Calendar, Tasks, Notes รวมทั้งสามารถสร้าง Shared Calendar และ Public Folders ได้

2. MAPI  ผู้ใช้สามารถ Synchronize ทุก Mailbox, Contacts, Calendar, Tasks, Notes, Shared Folders และ Public Folders กับโปรแกรม Microsoft Outlook ได้ รวมทั้งสามารถตั้งค่า Rules และ Vacation Message ผ่าน Microsoft Outlook ได้

3. Share Mailbox การอนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาทำการอ่านหรือจัดการ Message ในกล่องข้อความของเราได้ เช่น การทำ Share Public Folder, การทำ Share ตารางนัดหมาย, การทำตารางวันหยุดประจำปี, การทำ Share งานของพนักงานให้ผู้บริหารทราบ, การทำ Share ตารางงานของทีมขาย, การทำ Share Global Contact ของบริษัทหรือของแผนก เป็นต้น