เป็นระบบป้องกัน Virus และ Spam สำหรับระบบอีเมลที่มีความแม่นยำในการตรวจจับสูง สามารถตรวจจับไวรัสที่แฝงในเมลและไฟล์แนบและกำจัดทิ้งได้ก่อนที่ไวรัสดังกล่าวจะถึงเมลเซิร์ฟเวอร์ สามารถลดจำนวนอีเมลขยะที่ไม่ต้องการให้เข้าสู่ระบบเมลและลดปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่จำเป็น โดยระบบจะกักเก็บอีเมลขยะ ที่ถูกกรองไว้สามารถตรวจสอบได้ จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีอีเมลใด ๆ สูญหาย นอกจากนี้ยังกำหนดอีเมลแอดเดรสหรือโดเมนที่ไม่ต้องการรับอีเมลหรือไม่ต้องการให้ระบบกักไว้ได้ ทำให้สะดวกในการจัดการระบบ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมดูแลระบบ
รายละเอียดการให้บริการ
  • ระบบป้องกัน Virus Sophos
  • ระบบป้องกัน Virus ClamAV
  • ระบบป้องกัน Spam Cloudmark
  • ระบบป้องกัน Spam SpamAssassin
  • ให้คำปรึกษาการปกป้องอีเมลจาก Spam