สินค้า

Sophos - Endpoint Protection Advanced (On premise)

Sophos - Endpoint Protection Advanced (On premise)

• ซื้อจำนวน 1-9 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,260 บาท
• ซื้อจำนวน 10-24 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,150 บาท
• ซื้อจำนวน 25-49 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 1,000 บาท
• ซื้อจำนวน 50-99 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 890 บาท

หากต้องการซื้อ 100 ผู้ใช้ขึ้นไป
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 062-463-6616, 092-696-6041

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
ราคารวม 1,260.00 บาท
Includes:
  - [Endpoint Protection Advanced - Antimalware, Live Protection, multiple platform support (Windows/Mac/Linux), Home use included.

WINDOWS/MAC ONLY: Web Security, Device Control.

WINDOWS ONLY: Malicious Traffic Detection, Host Intrusion Prevention (HIPS), Client Firewall, Application Control, DLP, Patch Assessment, Web Control/Filtering] 
 
- [PureMessage for Microsoft Exchange (AV/AS/content)].            

Sophos ranks off the charts as the most visionary endpoint vendor.

See why Sophos is aLeader

*The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016 by Chris Sherman, October 19, 2016

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms "Sophos is a leader"

Gartner has recognized Sophos as a Leader once again

in the new Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms,as of January 2017

Next-Gen Protection

We’re taking a new approach to protection. Sophos Endpoint blocks malware and infections by identifying and preventing the handful of techniques and behaviors used in almost every exploit.

Sophos Endpoint doesn’t rely on signatures to catch malware, which means it catches zero-day threats without adversely affecting the performance of your device. So you get protection before those exploits even arrive.

 
 

By correlating threat indicators, Sophos Endpoint can block web and application exploits, dangerous URLs, potentially unwanted apps, and malicious code from ever touching your endpoints.

 
 
 

Decloaking Malware

Sophos Endpoint works on the device and in conjunction with the firewall to detect and isolate compromised devices. Synchronized Security gives you additional context providing information from the network.

Behavioral Analytics

Determines suspicious behaviors, allowing for the detection of malware specifically designed to evade traditional solutions.

Traffic Detection

Pre-filters all HTTP traffic and tracks suspicious traffic as well as the file path of the process sending malicious traffic.

Integrated Endpoint and Network

Instant and automatic communication between the Endpoint and Network alerts the suspected system of exactly what the firewall is detecting, allowing the endpoint protection agent immediate use of that information to discover the process behind the threat.

 

So Long Malware

Remove detected malware automatically or isolate compromised devices in order to prevent damage.

 

Complete Control

Enforce your web, application, device, and data policies with ease, thanks to seamless integration within the endpoint agent and the management console.

 • Web Control Category-based web filtering enforced both on and off the corporate network
 • Application Control Point-and-click blocking of applications by category or by name
 • Device Control Managed access to removable media and mobile devices
 • Data Control Data-loss prevention (DLP) using prebuilt or custom rules

Sophisticated Simplicity

Like your favorite smartphone or web application, Sophos Endpoint Protection delivers sophisticated functionality coupled with a simple, intuitive user experience.

 • Quick and easy deployment from the cloud or on-premises
 • Default policies configured to balance protection, usability, and performance
 • Automatic removal of third-party endpoint security products
 • Point-and-click configuration of advanced features like HIPS and device control, made possible by continually updated data from SophosLabs
 

Flexible Licensing and Deployment

Both of our deployment options deliver outstanding performance and protection, and are licensed per user, not device.

 

Sophos Central

If we find something malicious, we’ll go ahead and remove it for you. It’s the least we could do. We make it simple and automatic.

Sophos Enterprise Console

By automating threat discovery, investigation, and response, Synchronized Security revolutionizes threat detection. Incident response times are reduced exponentially and tactical resources can be refocused on strategic analysis.

Market differentiation for you.

Bring in additional revenue by providing your existing customers a lightweight DLP solution.

Simplified data loss prevention for your customers.

Help your customers comply with data security and data privacy regulations such as PCI DSS and HIPAA and prevent loss of intellectual property.

Proven technology. Easy to implement.

 • Optimized for endpoint and gateway performance.

  Sophos DLP engine is deployed on over 10 million endpoints and in thousands of gateway appliances.

 • Low operational cost, zero maintenance.

  Our solution requires no maintenance from you. Secure data is rolled out automatically to customers using our updating system.

 • Simplified compliance. Improved performance.

  The solution provides pre-packaged and customizable data types for controlling sensitive content, and increased efficiency by performing threat and DLP scanning in a single pass.

Malicious Traffic Detection

The Sophos Malicious Traffic Detection is a component that will monitor HTTP traffic for signs of connectivity to known bad URLs such as Command and Control servers. If this traffic is detected then it is an early indicator that a new piece of malware may be present and as such can aid in the detection and collection of samples to enable the Sophos Labs to write specific detection.