สินค้า

Sophos - Endpoint Protection Standard (On premise)

Sophos - Endpoint Protection Standard (On premise)

• ซื้อจำนวน 1-9 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 690 บาท
• ซื้อจำนวน 10-24 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 630 บาท
• ซื้อจำนวน 25-49 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 590 บาท
• ซื้อจำนวน 50-99 ผู้ใช้ ราคาผู้ใช้ละ 560 บาท

หากต้องการซื้อ 100 ผู้ใช้ขึ้นไป
สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย 
[email protected]
หรือ 095-536-5945, 061-414-7429, 092-696-6941​

**บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
***จะได้รับสินค้าภายใน 7-15 วันดำเนินการ***
ราคารวม 690.00 บาท
- [Endpoint Protection Standard - Antimalware, Live Protection, Web Security, Device Control, multiple platform support (Windows/Mac),
Home use included.

WINDOWS ONLY: Host Intrusion Prevention (HIPS), Client Firewall, Application Control, Web Control/Filtering]
 
- [PureMessage for Microsoft Exchange (AV/AS/content)]. "                    

Sophos ranks off the charts as the most visionary endpoint vendor.

See why Sophos is aLeader

*The Forrester Wave™: Endpoint Security Suites, Q4 2016 by Chris Sherman, October 19, 2016

Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms "Sophos is a leader"

Gartner has recognized Sophos as a Leader once again

in the new Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms,as of January 2017

Next-Gen Protection

We’re taking a new approach to protection. Sophos Endpoint blocks malware and infections by identifying and preventing the handful of techniques and behaviors used in almost every exploit.

Sophos Endpoint doesn’t rely on signatures to catch malware, which means it catches zero-day threats without adversely affecting the performance of your device. So you get protection before those exploits even arrive.

 
 

By correlating threat indicators, Sophos Endpoint can block web and application exploits, dangerous URLs, potentially unwanted apps, and malicious code from ever touching your endpoints.

 
 
 

Decloaking Malware

Sophos Endpoint works on the device and in conjunction with the firewall to detect and isolate compromised devices. Synchronized Security gives you additional context providing information from the network.

Behavioral Analytics

Determines suspicious behaviors, allowing for the detection of malware specifically designed to evade traditional solutions.

Traffic Detection

Pre-filters all HTTP traffic and tracks suspicious traffic as well as the file path of the process sending malicious traffic.

Integrated Endpoint and Network

Instant and automatic communication between the Endpoint and Network alerts the suspected system of exactly what the firewall is detecting, allowing the endpoint protection agent immediate use of that information to discover the process behind the threat.

 

Is Your Protection Catching Everything?

Make sure your security hasn't overlooked a virus or missed an attack. With Sophos Clean you can do an additional scan, find security breaches, and get rid of them.

Sophos Clean

Learn More

Get a Second Opinion

Ancillary malware scanner and remediation tool.

How Does It Work?

Second Opinion Scan

This isn’t your average virus cleanup tool. Instead of relying on signatures, Sophos Clean gathers actionable intelligence and examines the collected information. This signatureless approach allows the scanner to discover which files act and look like malware.

Discovery

It’s designed to discover viruses, trojans, rootkits, spyware and other malware on up-to-date and fully protected computers. It searches for early-life and next-generation malware; the kind of malware that doesn't yet have a detection signature.

Fix It

Sophos Clean removes persistent threats from within the operating system and replaces infected Windows resources with the original, safe versions. Reinfection attempts are proactively blocked until threat remediation is completed.
 
Instead of searching for typical static malware attributes, Sophos Clean looks for unethical behaviors. It's much harder for malware authors to radically change the manipulative behavior of their malware than it is to change its static properties. By combining forensic, behavior, and collective intelligence, Sophos Clean is the single most effective solution to combat new and resilient malware.

Best of Both Worlds

Reliable, Zero-Day Malware Coverage

Sophos Clean works as a standalone, on-demand malware scanner. Use it alongside your existing antivirus to catch next-generation malware that has no immediate detection signature.

Get Sophos Clean With Endpoint

The best way to protect yourself is to use the best protection available. Our next-gen endpoint is sophisticated yet simple and works in conjunction with Sophos Clean.
 

So Long Malware

Remove detected malware automatically or isolate compromised devices in order to prevent damage.

 

Isolate

Part of remediating a problem is putting it in quarantine so it can’t keep spreading. When necessary, we’ll even isolate compromised devices until we can be sure they’re safe.

Threat Removal

If we find something malicious, we’ll go ahead and remove it for you. It’s the least we could do. We make it simple and automatic.

Synchronized Security

By automating threat discovery, investigation, and response, Synchronized Security revolutionizes threat detection. Incident response times are reduced exponentially and tactical resources can be refocused on strategic analysis.

Complete Control

Enforce your web, application, device, and data policies with ease, thanks to seamless integration within the endpoint agent and the management console.

  • Web Control Category-based web filtering enforced both on and off the corporate network
  • Application Control Point-and-click blocking of applications by category or by name
  • Device Control Managed access to removable media and mobile devices
  • Data Control Data-loss prevention (DLP) using prebuilt or custom rules

Sophisticated Simplicity

Like your favorite smartphone or web application, Sophos Endpoint Protection delivers sophisticated functionality coupled with a simple, intuitive user experience.

  • Quick and easy deployment from the cloud or on-premises
  • Default policies configured to balance protection, usability, and performance
  • Automatic removal of third-party endpoint security products
  • Point-and-click configuration of advanced features like HIPS and device control, made possible by continually updated data from SophosLabs
 

Flexible Licensing and Deployment

Both of our deployment options deliver outstanding performance and protection, and are licensed per user, not device.

 

Sophos Central

If we find something malicious, we’ll go ahead and remove it for you. It’s the least we could do. We make it simple and automatic.

Sophos Enterprise Console

By automating threat discovery, investigation, and response, Synchronized Security revolutionizes threat detection. Incident response times are reduced exponentially and tactical resources can be refocused on strategic analysis.

- [Endpoint Protection Standard - Antimalware, Live Protection, Web Security, Device Control, multiple platform support (Windows/Mac),
Home use included.

WINDOWS ONLY: Host Intrusion Prevention (HIPS), Client Firewall, Application Control, Web Control/Filtering]
 
- [PureMessage for Microsoft Exchange (AV/AS/content)]. "