Join us
เจ้าหน้าที่ติดต่อเชิญชวนร้านค้าบนแอปพลิเคชัน (เปิดรับหลายอัตรา)
สัมภาษณ์ทราบผลทันที
เงินเดือน 14,000-20,000 บาท / คิดตามยอดการหาร้านค้า
 
Job Description
Job Describtion
 • หาร้านค้าตามจำนวนที่กำหนดต่อวัน
 • ติดต่อหาร้านค้าเพื่อเสนอช่องทางการเข้ามาขายสินค้าในแอปพลิเคชัน เพิ่มช่องทางการขายให้กับร้านค้าซึ่งทำให้ร้านค้ามีรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
 • ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมายและทำงานร่วมกับทีมเพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้ตรงตามเป้าหมาย
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีและสามารถจัดการกับงานในความรับผิดชอบได้ดี
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานสัญญาจ้าง 3 เดือน (มีการต่อให้)

Requirement
 • ได้ทุกเพศ ทุกวัย
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาลูกค้า / งานสายบริการลูกค้า
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนในการขาย Sale, Telesale, Call Center Outbound 
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีที่พักที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

หมายเหตุ: สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่คุณนุ่น Line : nunny_honey หรือ Email : [email protected]
ASP.NET Web Programmer Remark : Please fill in the fields marked with *
Personal Infomation